Opòtinite enskripsyon ou nan Benefis Volontè ap kontinye jiska 29/11/2021

Haga clic aquí para español      Click Here for English

AYon Reprezantan Benefis yo pare pou ede w ak enskripsyon w la. Nou envite w pran randevou w pou asistans fas-afas, telefòn oswa vityèl enskripsyon.

Si w ta renmen asistans pou w enskri w nan Benefis Volontè oswa si w gen kesyon konsènan kontinyasyon benefis ou genyen kounye a, ou ka pran randevou w ak yon Reprezantan Benefis jodi a.

  • Klike sou bouton ki anba a pou pran randevou ou.
  • Soti nan drop-down la, chwazi kote ou ta renmen rankontre avèk Reprezantan Benefis yo sou plas oswa atravè sant apèl la.
  • Si ou chwazi "Sant Rele - Telefonik", yon Reprezantan Benefis ap rele ou nan moman randevou pwograme ou - apèl la ap soti nan 833.833.3069.
  • Si ou chwazi "Sant Rele - Virtual", ou dwe antre nan yon imèl pou resevwa yon lyen nan randevou a. Prepare Reprezantan Benefis yo pou kontakte yo nan moman randevou ou epi asire ou devan òdinatè ou. Reprezantan Benefis la ap bay yon lyen pou rantre nan sesyon Enskripsyon Virtual ou an.

NNouvo! Avantaj Volontè Transamerica ofri kounye a – pran yon randevou pou revize opsyon ou yo epi enskri!